Click here to go to the main page

Leerdam (ZH)

Town in the east of the Vijfheerenlanden region of the Zuid-Holland province, close to the border with Gelderland.

Stad in het oosten van de streek Vijfheerenlanden in de provincie Zuid-Holland, vlakbij de grens met Gelderland.

 

 

 

The reformed Grote Kerk ('Great Church') is a late-Gothic pseudo-basilica with a Romanesque tower from the 13th century.

Location: Kerkstraat 32

De hervormde Grote Kerk is een laat-gotische pseudo-basiliek met een romaanse toren uit de 13e eeuw.

Locatie: Kerkstraat 32

 

 

 
The Evangelical Lutheran church is a building in neo-Classical style, built in 1838 for Leerdam's German and Bohemian glass makers.

Location: Nieuwstraat 106

De Evangelisch-Lutherse kerk is een gebouw in neoclassicistische stijl, gebouwd in 1838 voor de Duitse en Boheemse glasblazers die zich in Leerdam hadden gevestigd.

Locatie: Nieuwstraat 106

 

 

Architect Tj. Kuipers designed the Gereformeerde kerk, built in 1898 in an unspecified style which shows Romanesque and Gothic influences.

Location: Hoogstraat 80 

Architect Tj. Kuipers ontwierp de Gereformeerde kerk, gebouwd in 1898 in een niet nader gespecificeerde stijl die romaanse en gotische invloeden vertoont.

Locatie: Hoogstraat 80

 

 

The catholic H. Maria Onbevlekt Ontvangen is a remarkable building in Expressionist style, designed by Dom P. Bellot and H.C. van de Leur and built in 1930.

Location: Meent 63

De katholieke H. Maria Onbevlekt Ontvangen is een opmerkelijk gebouw in expressionistische stijl, ontworpen door Dom P. Bellot en H.C. van de Leur en gebouwd in 1930.

Locatie: Meent 63

 

Back to the Province of Zuid-Holland