Click here to go to the main page

Groesbeek municipality / Gemeente Groesbeek (G)

Village and municipality located to the south of Nijmegen. Part of the municipality is the village of Heilig Landstichting.

Dorp en gemeente gelegen ten zuiden van Nijmegen. Onderdeel van de gemeente is het dorp Heilig Landstichting.

 

Groesbeek

The reformed church has a 14th-century tower and a tall 15th-century choir. The nave is a reconstruction built in 1953-1954.

Location: Kerkstraat 6 

De hervormde kerk heeft een 14e-eeuwse toren en een groot 15e-eeuwse koor. Het schip is een reconstructie uit 1953-1954. 

Locatie: Kerkstraat 6

 

 

 

 

The catholic church St. Cosmas en Damianus is a building in neo-Romanesque style, designed by C. Franssen and built in 1920-1922.

Location: Pannenstraat 1

De katholieke kerk St. Cosmas en Damianus is een gebouw in neoromaanse stijl, ontworpen door C. Franssen en gebouwd in 1920-1922. 

Locatie: Pannenstraat 1

 

 
Heilig Landstichting

The church of Heilig Landstichting is the Cenakelkerk or St. Anthonius van Padua. It was built in 1913-1915 and was designed by Jan Stuyt and Jos Margry. The unusual design was inspired by Byzantine church architecture in the Middle East.

Location: Mgr Suysplein 3

De kerk van Heilig Landstichting is de Cenakelkerk of St. Anthonius van Padua. Zij werd gebouwd in 1913-1915 en werd ontworpen door Jan Stuyt en Jos Margry. Het ongebruikelijke ontwerp was ge´nspireerd door de Byzantijnse kerkarchitectuur in het Midden-Oosten. 

Locatie: Mgr Suysplein 3

Back to the Province of Gelderland