Click here to go to the main page
Huissen (G)

Small town situated between Arnhem and Nijmegen. The town was largely destroyed in World War Two and rebuilt in mostly Tradionalist styles after the war.

Kleine stad, gelegen tussen Arnhem en Nijmegen. De stad werd grotendeels verwoest in de Tweede Wereldoorlog en werd 
na de oorlog herbouwd in vooral traditionalistische stijlen. 
 

 

 

The Dominican monastery was designed by P.J.H. Cuypers and built in 1856-1858. It consists of a U-shaped monastery and a neo-Gothic chapel.

Location: Kloosterlaan 1

Het Dominicanenklooster is ontworpen door P.J.H. Cuypers en gebouwd in 1856-1858. Het bestaat uit een U-vormig kloostegebouw en een neogotische kapel. 

Locatie: Kloosterlaan 1

 

The St. Elisabethsklooster is a former Fransiscan convent which  in 1978 became the town hall. The neo-Gothic chapel was  designed by G. te Riele and built in 1890-1891, while the actual convent was designed in Traditionalist style by G. M. Leeuwenberg and built in  1935.

Location: Langekerkstraat 2-4

Het St. Elisabethsklooster is een voormalig franciscaner klooster dat in 1978 gemeentehuis werd. De neogotische kapel werd ontworpen door G. te Riele en dateert uit 1890-1891, terwijl het eigenlijke klooster in traditionalistische stijl werd ontworpen door GM Leeuwenberg en gebouwd is in 1935. 

Locatie: Langekerkstraat 2-4

 

 
The catholic church O.L. Vrouwe ten Hemelopneming was built after the war to replace a destroyed medieval church. The church was also designed by G.M. Leeuwenberg and built in two stages; most of the church was built in 1949-1950, the apse and the tower were added in 1961.

Location: Langekerkstraat 10

De katholieke kerk O.L. Vrouwe ten Hemelopneming werd na de oorlog gebouwd ter vervanging van de verwoeste middeleeuwse kerk. De kerk werd eveneens ontworpen door G.M. Leeuwenberg en is gebouwd in twee fasen; het grootste deel werd gebouwd in 1949-1950, de apsis en de toren werd toegevoegd in 1961. 

Locatie: Langekerkstraat 10

 
 

 

Huissen's second catholic church is the H. Martelaren van Gorcum. It was designed by H.W. Valk and built in 1952-1953 to replace a church destroyed in 1944. The predecessor had been designed by Valk's former employer W. te Riele and was built in 1925-1926.

Location: Van Wijkstraat 33, Huissen-Het Zand

De tweede katholieke kerk van Huissen is de H. Martelaren van Gorcum.  De kerkwerd ontworpen door H.W. Valk en is gebouwd in 1952-1953 ter vervanging van een kerk die in 1944 was verwoest. De voorganger was ontworpen door een oud-werkgever van Valk, W. te Riele, en werd gebouwd in 1925-1926. 

Locatie: Van Wijkstraat 33, Huissen-Het Zand

 

Back to the Province of Gelderland