Click here to go to the main page

Boxtel municipality / Gemeente Boxtel (NB)

Large village and municipality in the center of the province. The other villages of the municipality are Lennisheuvel, Esch and Liempde.

Groot dorp en gemeente in het midden van de provincie. De andere dorpen van de gemeente zijn Lennisheuvel, Esch en Liempde.

 
BoxtelThe St. Joriskapel (St. George's chapel) is the chapel of Stapelen castle which is located just outside the village and has been an Assumptionist monastery since 1915. The chapel dates from the 14th century but was, like the rest of the castle, changed in early neo-Gothic style in 1857-1858.

Location: Stapelen

De St. Joriskapel is de kapel van het kasteel Stapelen dat net buiten het dorp gelegen is en dat sinds 1915 een Assumptionistenklooster is. De kapel dateert uit de 14e eeuw maar werd, net als de rest van het kasteel, in de jaren 1857-1858  in vroege neogotische stijl verbouwd. 

Locatie: Stapelen

 

 

 

The St. Petrus is a Gothic cruciform basilican church from the 15th century and was once the centre of a major pilgrimage until the protestants banned all catholic religious activities in 1648 and took the church themselves. For the small protestant community the long choir and transept were big enough, so they left the nave to fall apart. The current nave was built in 1823-1827 and was probably the first neo-Gothic construction in the country.

Location: Oude Kerkstraat 20

De St. Petrus is een gotische kruisbasiliek uit de 15e eeuw en was ooit het centrum van een belangrijke bedevaart totdat de protestanten in 1648 alle katholieke religieuze activiteiten verboden en de kerk in beslag namen. Voor de kleine protestantse gemeenschap waren het lange koor en het transept groot genoeg, dus lieten ze het schip vervallen. Het huidige schip dateert uit 1823-1827 en was waarschijnlijk de eerste neogotische constructie in het land. 

Locatie: Oude Kerkstraat 20

 

 
In front of the St. Petrus stands this small reformed church in neo-Classical style, built in 1812. Architect was Hendrik Verhees, a surveyor from Boxtel who is also known for the drawings he made of several churches in this part of Brabant. It is obvious that the St. Petrus, even without the nave, was much too large for the protestants of this village.

Location: Clarissenstraat 18

Direct voor de St. Petrus staat deze kleine hervormde kerk in neoclassicistische stijl, gebouwd in 1812. Architect was Hendrik Verhees, een landmeter uit Boxtel die ook bekend is voor de tekeningen die hij gemaakt van verschillende kerken in dit deel van Brabant. Het is duidelijk dat de Sint-Petrus, zelfs zonder het schip, wveel te groot was voor de protestanten van dit dorp. 

Locatie: Clarissenstraat 18

 

The neo-Gothic H. Hartkerk (Sacred Heart Church) is a three-aisled cruciform church from 1899-1901 by architect C. Franssen, one of the major architects of neo-Gothic in the Netherlands.

Location: Baroniestraat 24

De neogotische H.Hartkerk is een driebeukige kruiskerk uit 1899-1901 naar ontwerp van architect C. Franssen, een van de belangrijkste architecten van de neogotiek in Nederland.

Locatie: Baroniestraat 24
 

The former St. Ursula Convent dates from 1911. It was designed by architect J.H.H. van Groenendael, who used a combination of Jugendstil and more traditional shapes for the main building, while the chapel is in neo-Romanesque style. The chapel is now used as a theatre.

Location: Baroniestraat 22 

Het voormalige St. Ursulaklooster dateert uit 1911 en werd ontworpen door architect J.H.H. van Groenendael, die een combinatie van Jugendstil en meer traditionele vormen gebruikte voor het hoofdgebouw, terwijl de kapel in neoromaanse stijl is. De kapel wordt nu gebruikt als een theater. 

Locatie: Baroniestraat 22

 
Lennisheuvel

 


In 1925-1926 a church was built in Lennisheuvel, the H. Theresia van Lisieux. The church was designed by J.H.H. van Groenendael and his son H.F.M. van Groenendael.

Location: Lennisheuvel 50

In 1925-1926 werd in Lennisheuvel een eigen kerk gebouwd, de H. Theresia van Lisieux. De kerk werd ontworpen door J.H.H. van Groenendael en diens zoon H.F.M. van Groenendael.

Location: Lennisheuvel 50

 
EschThe St. Willibrordus is a cruciform pseudo-basilica in a neo-Byzantine style, designed by J.H.H. van Groenendael and built in 1926-1927, replacing a neo-Gothic church. The 15th-century tower survived.

Location: Dorpsstraat 8

De St. Willibrordus is een kruisvormige pseudobasiliek in neo-Byzantijnse stijl, ontworpen door J.H.H. van Groenendael en gebouwd in 1926-1927, ter vervanging van een neogotische kerk. De 15e-eeuwse toren heeft het overleefd.

Locatie: Dorpsstraat 8
 
Back to the Province of Noord-Brabant