Click here to go to the main page
Haaren municipality / Gemeente Haaren (NB)

Municipality in the middle of Noord-Brabant, comprising the villages Haaren, Helvoirt, Esch and Biezenmortel.  This page shows a few of the churches in the municipality.

Gemeente in het midden van Noord-Brabant, bestaande uit de dorpen Haaren, Helvoirt, Esch en Biezenmortel. Deze pagina toont enkele kerken in de gemeente. 

 

Haaren

 

The tower of the former St. Lambertus church was built in 1473 and is in a simple Campine Gothic style. It belonged to a church from the same period, built on the foundations of a Romanesque church. The nave collapsed in 1780, the choir and transept were demolished in 1825.

Location: Kerkeind 2

De toren van de voormalige St. Lambertuskerk werd gebouwd in 1473 en is in een eenvoudige Kempengotische stijl. Het behoorde tot een kerk uit dezelfde periode, die was gebouwd op de fundamenten van een romaanse kerk. Het schip stortte in 1780 in, het koor en transept werden in 1825 gesloopt.

Locatie: Kerkeind 2 

 


The St. Lambertus is a three-aisled cruciform basilica in neo-Gothic style, designed by W.Th. van Aalst and built in 1912-1914, replacing a burnt-down predecessor.

Location: Monseigneur Bekkersplein 4

De St. Lambertus is een driebeukige kruisbasiliek in neogotische stijl, ontworpen door W.Th. van Aalst en gebouwd in 1912-1914 ter vervanging van een afgebrande voorganger.

Locatie: Monseigneur Bekkersplein 4
 
The chapel, a neo-Gothic building designed by an unknown architect, is the only part that remains of the Franciscan convent St. Franciscus. It was built in c. 1900, and the apse was changed after war damage in 1947. The building is now a house.

Location: Haarensteijnstraat 2

De kapel, een neogotisch gebouw ontworpen door een onbekende architect, is het enige restant het Franciscanessenklooster St. Franciscus. Het werd gebouwd in c. 1900, en de apsis werd na oorlogsschade in 1947 gewijzigd. Het gebouw is nu een woning.

Locatie: Haarensteijnstraat 2
 

Helvoirt

 

The reformed Oude Kerk or Nicolaaskerk is a cruciform pseudo-basilica in simple Gothic style, built in the 15th century and gradually replacing a Romanesque basilica.

Location: Van Grevenbroeckstraat 12

De hervormde Oude Kerk of Nicolaaskerk is een kruisvormige pseudobasiliek in eenvoudige gotische stijl, gebouwd in de 15e eeuw waarbij geleidelijk een romaanse basiliek werd vervangen.

Locatie: Van Grevenbroeckstraat 12

 

 

The catholic St. Nicolaas is a cruciform basilica in neo-Gothic style, designed by architect J.H.H. van Groenendael and built in 1901-1903. It is considered to be this architect's best work.

Location: Kastanjelaan 16

De katholieke St. Nicolaas is een kruisbasiliek in neogotische stijl, ontworpen door architect J.H.H. van Groenendael en gebouwd in 1901-1903. De kerk wordt beschouwd als het beste werk van deze architect.

Locatie: Kastanjelaan 16

 
Back to the Province of Noord-Brabant