Click here to go to the main page
Sint Anthonis municipality / Gemeente Sint Anthonis (NB)

Municipality in the north-east of the province, comprising of the villages Sint Anthonis,Westerbeek, Oploo, Ledeacker, Stevensbeek, Landhorst and Wanroij.

Gemeente in het noord-oosten van de provincie, bestaande uit de dorpen Sint Anthonis, Westerbeek, Oploo, Ledeacker, Stevensbeek, Landhorst en Wanroij.

 
Sint Anthonis

 

The St. Anthonius Abt, is an originally 15th-century Gothic church. In 1930-1931 it was radically enlarged by H.C. van de Leur who added a new transept and choir.

Location: Brink 10

De St. Anthonius Abt is een van oorsprong 15e-eeuwse gotische kerk. In 1930-1931 werd de kerk ingrijpend vergroot door H.C. van de Leur, die een nieuw transept en koor toevoegde.

Locatie: Brink 10
 

 

 
Oploo

The St. Matthias dates back to an 18th-century barn church but has changed radically since. After having been rebuilt in neo-Classical style in the 1830's, it was lengthened with a new choir in 1890, in 1905 the tower was heightened and in 1929 H.C. van de Leur added a second transept and a new apse. All changes since 1890 were in neo-Gothic style.

Location: Grotestraat 15

De St. Matthias is in oorsprong een 18e-eeuwse schuurkerk, maar is sindsdien onherkenbaar veranderd. Na te zijn herbouwd in neoclassicistische stijl in de jaren 1830, werd zij in 1890 verlengd met een nieuw koor, in 1905 werd de toren verhoogd en in 1929 werd door H.C. van de Leur een tweede transept en een nieuwe apsis toegevoegd. Alle veranderingen sinds 1890 waren in neogotische stijl.

Locatie: Grotestraat 15

 

 

Ledeacker

 

The St. Catharina of Ledeacker is a small three-aisled church with a nave and a choir from the 15th century, extended with a trave and a tower in neo-Gothic style in 1896 and with side-aisles a few years later.

Location: Dorpsstraat 19

De St. Catharina is een kleine driebeukige kerk met een schip en een koor uit de 15e eeuw, uitgebreid met een travee en een toren in neogotische stijl in 1896 en met zijbeuken een paar jaar later.

Locatie: Dorpsstraat 19

 

 

Back to the Province of Noord-Brabant