Click here to go to the main page

Zeist municipality / Gemeente Zeist (U)

Zeist is a large town-like village and a municipality east of the city of Utrecht. Another village in the municipality is Huis ter Heide.

Zeist is een groot dorp met stedelijk karakter en een gemeente gelegen ten oosten van de stad Utrecht. Another village in the municipality is Huis ter Heide.
 
Zeist


The Reformed church is the successor of a medieval church. The current church dates from 1841-1843 and was designed by N.J. Kamperdijk. It is an important example of early neo-Gothic. The medieval tower, which dates from the 12th century, was given a neo-Gothic look as well.

Location: 1e Dorpsstraat 1 

De Hervormde kerk is de opvolger van een middeleeuwse kerk. De huidige kerk dateert uit 1841-1843 en is ontworpen door N.J. Kamperdijk. Het is een belangrijk voorbeeld van de vroege neogotiek. De middeleeuwse toren, die dateert uit de 12e eeuw, kreeg eveneens een neogotische uitstraling. 

Locatie: 1e Dorpsstraat 1

 


In 1746 the Hernhutters or Moravian Brothers, a protestant group with its origins in Bohemia and Moravia, founded a settlement in Zeist. This church is part of their complex and was built in 1766-1768 after plans by Moritz von Schweinitz.

Location: Zusterplein 12

In 1746 stichtten de Hernhutters of Moravische Broeders, een protestantse groepering met haar oorsprong in Bohemen en MoraviŽ, een nederzetting in Zeist. Deze kerk maakt deel uit van hun complex en werd gebouwd in 1766-1768 naar plannen van Moritz von Schweinitz. 

Locatie: Zusterplein 12

 

 


The Roman Catholic St. Josef was designed by W. te Riele in 1915 but was built in 1922-1924. The design was inspired by early German neo-Gothic.

Location: Rozenstraat 22

De rooms-katholieke St. Josef werd ontworpen door W. te Riele in 1915 maar werd pas gebouwd in 1922-1924. Het ontwerp is geÔnspireerd door vroege Duitse neogotiek.

Locatie: Rozenstraat 22

 
The reformed Nieuwe Kerk ('new church') is a church in Expressionist style, designed by local architects J.M. Paap and J.J. van Straalen and built in 1925-1927.

Location: Boulevard 2A

De hervormde Nieuwe Kerk is een kerk in expressionistische stijl, ontworpen door lokale architecten J.M. Paap en J.J. van Straalen en gebouwd in 1925-1927.

Locatie: Boulevard 2A

 

 

 

Also in Expressionist style, but in a much more moderate version, is the Gereformeerde Noorderkerk, which was designed by B.W. Plooij and built in 1931.

Location: Bergweg 92a 

Ook in expressionistische stijl, maar in een veel gematigder variant, is de Gereformeerde Noorderkerk, die werd ontworpen door B.W. Plooij en gebouwd in 1931. 

Locatie: Bergweg 92a

 

  

The Gereformeerde Oosterkerk was also designed by B.W. Plooij and built in 1935. 

Location: Woudenbergseweg 44 

De Gereformeerde Oosterkerk werd ook ontworpen door B.W. Plooij en gebouwd in 1935.

Locatie: Woudenbergseweg 44

 

 
The Nieuw-Apostolische Kerk (New Apostolic Church) dates from 1939 and was designed in a Traditionalist style by architect C.M. Bakker.

Location: Oude Arnhemseweg 208 

De Nieuw-Apostolische Kerk dateert uit 1939 en is ontworpen in een traditionalistische stijl door architect C.M. Bakker. 

Locatie: Oude Arnhemseweg 208

 

The reformed Sionskerk was built in 1951 and is in a simple Traditionalist style typical for reformed architecture in this period. It was designed by architects G. van Pothoven and H. van Pothoven.

Location: Jacob Catslaan 73 

De hervormde Sionskerk werd gebouwd in 1951 en is in een eenvoudige traditionalistische stijl die typisch is voor de gereformeerde architectuur in deze periode. De kerk werd ontworpen door de architecten G. van Pothoven en H. van Pothoven. 

Locatie: Jacob Catslaan 73  

 
Huis ter HeideThe reformed White Church (Dutch: Witte Kerkje) was built in 1858-1859 and was designed in neo-Classical style by C. van Es. In 1915 the tower was rebuilt in Art Deco style by architect J.C. Meischke, with a dome-roof replacing the spire.

Location: Amersfoortseweg 47

Het hervormde Witte Kerkje werd in 1858-1859 gebouwd volgens een ontwerp in neoclassicistische stijl door C. van Es. In 1915 werd de toren verbouwd in Art Deco stijl door architect J.C. Meischke, waarbij de spits werd vervangen door een koepeldak.

Location: Amersfoortseweg 47
 
Back to the Province of Utrecht