Click here to go to the main page
Rotterdam-Overschie (ZH)

Overschie is a former village north of Rotterdam that was annexed by that city in 1941. Although it has grown since, Overschie's village character is largely preserved.

Overschie is een voormalig dorp ten noorden van Rotterdam dat in 1941 door die stad werd geannexeerd. Ondanks groei is het dorpskarakter van Overschie grotendeels bewaard gebleven.

 

 

The old village church burned down in 1899 and was replaced in 1900-1901 by the current reformed Grote kerk, a three-aisled cruciform church in a modern Neo-Gothic style, designed by B. Hooijkaas.

Location: Overschiese Dorpsstraat 95

De oude dorpskerk brandde af in 1899 en werd in 1900-1901 vervangen door de huidige hervormde Grote kerk, een driebeukige kruiskerk in een moderne neogotische stijl, ontworpen door B. Hooijkaas.

Locatie: Overschiese Dorpsstraat 95

 

 

 

The catholic St. Petrus' Banden is a one-aisled church in Neo-Classical style, designed by P. Adams, town architect of Rotterdam, and built in 1830. 

Location: Delftweg 13

De katholieke St. Petrus' Banden is een driebeukige kerk in neoclassicistische stijl, ontworpen door P. Adams, stadsarchitect van Rotterdam, en gebouwd in 1830.

Locatie: Delftweg 13

 

 

The Geref. Bethlehemkerk was built in 1896 and was designed by Tj. Kuipers in moderate Neo-Renaissance style. The front was originally crowned by a steeple.

Location: Delftweg 84

De Geref. Bethlehemkerk werd gebouwd in 1896 en is ontworpen door Tj. Kuipers in gematigde neorenaissance stijl. De voorkant werd oorspronkelijk bekroond door een spits torentje.

Locatie: Delftweg 84

 

Back to the Province of Zuid-Holland