Click here to go to the main page

Pijnacker-Nootdorp municipality / Gemeente Pijnacker-Nootdorp (ZH)

This municipality covering the area between the cities Delft and Zoetermeer was formed in 2002 by the merging of the former Pijnacker and Nootdorp municipalities. Apart from both eponymous urbanised villages it also includes the village of Delfgauw which has no church of any importance.

Deze gemeente, die het gebied tussen de steden Delft en Zoetermeer beslaat, is in 2002 ontstaan door de samenvoeging van de voormalige gemeenten Pijnacker en Nootdorp. Naast de beide gelijknamige verstedelijkte dorpen omvat het ook het dorp Delfgauw dat geen enkele kerk van enige betekenis heeft.
 

Pijnacker

 

The reformed church is a three-aisled pseudo-basilica in neo-Gothic style, designed by A. Henkemans and built in 1891-1892 incorporating the pillars and arches of its 15th-century Gothic predecessor.T he 15th-century tower collapsed in 1940 and was reconstructed in 2000-2001.

Location: Koningshof 3

De hervormde kerk is een driebeukige pseudobasiliek in neogotische stijl, ontworpen door A. Henkemans en gebouwd in 1891-1892 met behoud van de zuilen en bogen van zijn 15de-eeuwse gotische voorganger. De 15de-eeuwse toren stortte in 1940 in en werd in 2000-2001 gereconstrueerd.

Locatie: Koningshof 3

 

The catholic St. Johannes de Doper  is a big cruciform basilica in neo-Romanesque style. It was designed by A.C. Bleijs and was built in 1890-1892.

Location: Oostlaan 36

De katholieke St. Johannes de Doper is een grote kruisvormige basiliek in neoromaanse stijl. Het gebouw is ontworpen door A.C. Bleijs en werd gebouwd in 1890-1892.

Locatie: Oostlaan 36

 

Nootdorp

 

The reformed church is an aisleless church in neo-Gothic style designed by H.J. Mondt. It was built in 1894-1895, replacing a Gothic church of which the early-16th century tower remains.

Location: Dorpsstraat 36


De hervormde kerk is een zaalkerk in neogotische stijl, ontworpen door H.J. Mondt. Zij werd gebouwd in 1894-1895 en verving een gotische kerk waarvan de vroeg-15de eeuwse toren behouden bleef. 

Locatie: Dorpsstraat 36

 

 

The catholic St. Bartolomeus is a big cruciform basilica in neo-Gothic style. It is the second and the oldest surviving church designed E.J. Margry and was built in 1869-1871.

Location: Veenweg 38 

De katholieke St. Bartolomeus is een grote kruisbasiliek in neogotische stijl. Het is de tweede, en tevens de oudste nog bestaande, kerk ontworpen door E.J. Margry en werd gebouwd in 1869-1871.

Locatie: Veenweg 38

 
Back to the Province of Zuid-Holland