Click here to go to the main page

De Marne municipality / Gemeente De Marne (Gr)

Municipality in the north-western part of the Groningen province, comprising 34 villages, including Eenrum, Kloosterburen and Wehe-den Hoorn. 

Gemeente in het noord-westelijke deel van de provincie Groningen, bestaande uit 34 dorpen, waaronder Eenrum, Kloosterburen en Wehe-den Hoorn.

 
Eenrum

 

 

The reformed church is a big one-aisled church in a simple Romanogothic style. It was probably built in the late-13th century. The tower in Renaissance style was added in 1646-1652.

Location: Kerkpad 1

De hervormde kerk is een grote eenbeukige kerk in eenvoudig vormgegeven romanogotische stijl. Zij werd waarschijnlijk gebouwd in de late 13de eeuw. De toren in renaissancestijl werd toegevoegd in 1646-1652.

Locatie: Kerkpad 1

 

 
Kloosterburen

 


The St. Willibrordus is a pseudo-basilica in Neo-Gothic style, designed by P.J.H. Cuypers and built in 1868-1869. In 1903-1904 the original choir was replaced by a larger one, designed by J.Th.J. Cuypers and J. Stuyt.

Location: Hoofdstraat 28
 
De St. Willibrordus is een pseudobasiliek in neogotische stijl, ontworpen door P.J.H. Cuypers en gebouwd in 1868-1869. In 1903-1904 werd het oorspronkelijke koor vervangen door een groter exemplaar, ontworpen door J.Th.J. Cuypers en J. Stuyt.

Locatie: Hoofdstraat 28

 

 
Wehe den Hoorn

 


J.Th.J. Cuypers and his son P. Cuypers jr. designed the St. Bonifatius, a three-aisled church in an Expressionist style inspired by the work of French monk and architect Dom P. Bellot. The church was built in 1927.

Location: Warfhuisterweg 2

J.Th.J. Cuypers en zijn zoon P. Cuypers jr.. ontwierpen de St. Bonifatius, een driebeukige kerk in een expressionistische stijl ge´nspireerd door het werk van de Franse monnik en architect Dom P. Bellot. De kerk werd gebouwd in 1927.

Locatie: Warfhuisterweg 2

 

 

Back to the Province of Groningen