Click here to go to the main page

Sint-Michielsgestel (NB)

Sint-Michielsgestel is a village in the eponymous municipality south-east of 's-Hertogenbosch.

Sint-Michielsgestel is een dorp in de gelijknamige gemeente ten zuidoosten van 's-Hertogenbosch.  

 

 

Of the medieval St. Michaël's church only the tower in Campine Gothic style remains. This tower dates from the 15th century. The original church was demolished in 1836, after having been returned by the protestants to the catholics in 1800, and replaced by a new church in neo-Classical style. That church itself was replaced in 1930 by the current church on a different location.

Location: Petrus Dondersplein 

Van de de middeleeuwse St. Michaëlskerk resteert alleen de toren in Kempengotische stijl. Deze toren dateert uit de 15e eeuw. De oorspronkelijke kerk werd afgebroken in 1836, nadat deze in 1800 door de protestanten weer aan de katholieken was teruggegeven, en vervangen door een nieuwe kerk in neoclassicistische stijl. Die kerk zelf werd in 1930 vervangen door een nieuwe kerk op een andere locatie.

Locatie: Petrus Dondersplein

 

 

In 1930-1931 H.W. Valk built a new St. Michaël's church, a basilica in Traditionalist style.  This is a so-called christocentric church, designed to provide an optimal view on the altar for everyone inside.

Location: Nieuwstraat 34

In 1930-1931 werd naar ontwerp van H.W. Valk een nieuwe St. Michaëlskerk gebouwd, een basiliek in traditionalistische stijl. Het is een zogenaamde christocentrische kerk, bedoeld om een optimaal zicht op het altaar te bieden voor alle aanwezigen.

Locatie: Nieuwstraat 34

 

 

 

 

The Reformed church of 1808, built after the small protestant community was forced to return the old church to the catholics, is a small building in neo-Classical style.

Location: Schijndelseweg 1

De Hervormde kerk uit 1808, gebouwd nadat de kleine protestantse gemeente was gedwongen de oude kerk terug te geven aan de katholieken, is een klein gebouw in neoclassicistische stijl.

Locatie: Schijndelseweg 1

Back to the Province of Noord-Brabant