Click here to go to the main page
Soest municipality / Gemeente Soest (U)

Soest is a municipality located to the west of Amersfoort and comprising the eponymous town as well as the village Soesterberg.

Soest is een gemeente gelegen ten westen van Amersfoort en bestaande uit de gelijknamige stad en het dorp Soesterberg.

 
Soest

 

The reformed Oude Kerk (old church) is a Gothic church of which the nave was built in ca. 1350 and the tower in 1481 and following years. It's the oldest building in the municipality.

Location: Torenstraat 1

De hervormde Oude Kerk is een gotische kerk, waarvan het schip werd gebouwd in ca. 1350 en de toren in 1481 en de daarop volgende jaren. Het is het oudste gebouw in de gemeente.

Locatie: Torenstraat 1

 

 

The catholic Petrus en Pauluskerk was built in 1852 and was designed in neo-Classical style by Th. Molkenboer. The church itself was replaced by a modern and smaller building in 1969, designed by architects office Leeuwenberg and Volders.

Location: Kerkplein 2

De katholieke Petrus en Pauluskerk is gebouwd in 1852 en werd ontworpent in neoclassicistische stijl door Th. Molkenboer. De kerk zelf werd in 1969 vervangen door een modern en kleiner gebouw, ontworpen door architectenbureau Leeuwenberg en Volders.

Locatie: Kerkplein 2

 


The church of the liberal Nederlandse Protestantenbond, the Rembrandtkapel, is a small building in Expressionist style, designed by local architect J.J. Meurs and built in 1925.

Location: Rembrandtlaan 20

De kerk van de liberale Nederlandse Protestantenbond, de Rembrandtkapel, is een klein gebouw in expressionistische stijl, ontworpen door de plaatselijke architect J.J. Meurs en gebouwd in 1925.

Locatie: Rembrandtlaan 20
 


The Geref. Wilhelminakerk was designed by local architect P. Beekman and built in 1925. It's a big cruciform church in Expressionist style.

Location: Soesterbergsestraat 18

De Geref. Wilhelminakerk is ontworpen door de plaatselijke architect P. Beekman en gebouwd in 1925. Het is een grote kruiskerk in expressionistische stijl.

Locatie: Soesterbergsestraat 18
 


The reformed Emmakerk in Soest-Noord is a centralizing cruciform building in Expressionist style. It was also designed by P. Beekman and built in 1931.

Location: Park Vredehof 2

De hervormde Emmakerk in Soest-Noord is een centraliserend kruisvormig gebouw in expressionistische stijl. Ook deze kerk werd ontworpen door P. Beekman en is gebouwd in 1931.

Locatie: Park Vredehof 2
 


The Geref. Julianakerk is another, but later work by architect P. Beekman. It's a cruciform church in Traditionalist style and was built in 1952.

Location: Julianalaan 19

De Geref. Julianakerk is een ander, maar later werk van architect P. Beekman. Het is een kruiskerk in Traditionalistische stijl en werd gebouwd in 1952.

Location: Julianalaan 19
 

Soesterberg

 

 

The chapel of the convent Cenakel was built in Traditionalist style in 1939. The convent was designed by J. Franssen.

Location: Amersfoortseweg 18

De kapel van het klooster Cenakel werd gebouwd in traditionalistische stijl in 1939. Het klooster werd ontworpen door J. Franssen.

Locatie: Amersfoortseweg 18

 


The chapel of the monastery of St. Jan is part of an extension in Traditionalist style, designed by A.J. Kropholler and built in 1953. The entire complex became a conference centre in 1961.

Location: Amersfoortseweg 20 

De kapel van het Missiehuis St. Jan is een onderdeel van een uitbreiding in traditionalistische stijl, door A.J. Kropholler ontworpen en gebouwd in 1953. Het hele complex werd een conferentiecentrum in 1961.

Locatie: Amersfoortseweg 20
 


The catholic Carolus Borromeüs is a pseudo-basilica in Traditionalist style with at the front a very short tower. The church was designed by H.C.M. van Beers and built in 1954.

Location: Rademakerstraat 159

De katholieke Carolus Borromeus is een pseudobasiliek in traditionalistische stijl met aan de voorzijde een zeer korte toren. De kerk is ontworpen door H.C.M. van Beers en gebouwd in 1954.

Locatie: Rademakerstraat 159
 
Back to the Province of Utrecht