Click here to go to the main page
Tubbergen municipality / Gemeente Tubbergen (Ov)

Municipality in the region of Twente, consisting of the town of Tubbergen and the villages of Albergen, Fleringen, Geesteren, Haarle, Harbrinkhoek, Hezingen, Langeveen, Mander, Manderveen, Mariaparochie (part), Reutum and Vasse. Although the greater part of Mariaparochie belongs to Tubbergen, its church belongs to Almelo

Gemeente in de regio Twente, bestaande uit de stad Tubbergen en de dorpen Albergen, Fleringen, Geesteren, Haarle, Harbrinkhoek, Hezingen, Langeveen, Mander, Manderveen, Mariaparochie (gedeeltelijk), Reutum en Vasse. Hoewel het grootste deel van Mariaparochie behoort tot Tubbergen, behoort de kerk tot Almelo.

 
Tubbergen

 

The St. Pancratius in Tubbergen was built in 1896-1897 as a replacement for a medieval church, of which only the 16th-century tower was saved. The new neo-Gothic church was designed by A. Tepe.

Location: Grotestraat 70

De St. Pancratius in Tubbergen werd gebouwd in 1896-1897 als vervanging van een middeleeuwse kerk, waarvan alleen de 16de-eeuwse toren resteert. De nieuwe neogotische kerk werd ontworpen door A. Tepe. 

Locatie: Grotestraat 70

 

 

 
The tiny protestant minority built this reformed church in 1810, after the St. Pancratius had been returned to the catholics. It's a small building in simple neo-Classical style and was designed by an unknown architect.

Location: Ds Hattinkstraat 2 

De kleine protestantse minderheid bouwde deze hervormde kerk in 1810, nadat de St. Pancratius was teruggegeven aan de katholieken. Het is een klein gebouw in eenvoudige neoclassicistische stijl en is ontworpen door een onbekende architect. 

Locatie: Ds Hattinkstraat 2

 

 
Geesteren

 
 

The St. Pancratius in Geesteren was built in 1925-1926 after a design by J. Stuyt. It combines elements of neo-Gothic and Traditionalism.

Location: Vriezeveenseweg 2 

De St. Pancratius in Geesteren werd gebouwd in 1925-1926 naar een ontwerp van J. Stuyt. De kerk combineert elementen van neogotiek en traditionalisme. 

Locatie: Vriezeveenseweg 2

 

 
Vasse

 

 
The H.H. Joseph en Pancratius of Vasse is a neo-Gothic church designed by J.G.J. Roosmalen and built in 1861-1865. The  tower was added in 1870-1871 by architect H.J. Wennekers.

Location: Denekamperweg 205 

De H.H. Joseph en Pancratius van Vasse is een neogotische kerk, ontworpen door J.G.J. Roosmalen en gebouwd in 1861-1865. De toren, ontworpen door architect H.J. Wennekers, werd toegevoegd in 1870-1871. 

Locatie: Denekamperweg 205

 

 

Back to the Province of Overijssel